لوگو وبلاگ

صفحات مجازی

اکران
پیوندهای وبلاگ

تمام پیوندها

عکسهای زیبایی از بهرام رادان

 

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: عکس بهرام رادان

[ جمعه هفدهم مرداد 1393 ] [ 18:59 ] [ نوشین ]

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, سفر به ایران

[ جمعه هفدهم مرداد 1393 ] [ 18:51 ] [ نوشین ]

پوستر فیلم آتش بس2

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, آتش بس2

[ سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 ] [ 20:18 ] [ عسل ]

عکسهای جدید از بهرام رادان(۱)

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, عکس

[ سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 ] [ 20:17 ] [ عسل ]

بهرام رادان در تبلیغات نوین چرم

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس، نوین چرم
برچسب‌ها: بهرام رادان, عکس, نوین چرم

[ جمعه دهم مرداد 1393 ] [ 9:36 ] [ عسل ]

عکسهایی از بهرام رادان

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, عکس

[ دوشنبه ششم مرداد 1393 ] [ 22:36 ] [ عسل ]

اینستاگرام تقریبا قدیمی بهرام رادان

 

آرزو ميكنم روزى كه خاك خانه ام شد، دنياى پشت سرم مرا با لبخند بدرقه كند..


موضوعات مرتبط: پوستروعکس، نقد و یادداشت
برچسب‌ها: بهرام رادان, عکس

[ چهارشنبه یکم مرداد 1393 ] [ 14:43 ] [ عسل ]

مجله تندرستی

اصولاواساسا ازانهایی است که سینما ی ایران به صورت معجزه واری به خودش دیده است ومعلوم نیست نفربعدی باویوزگی او چندسال دیگر رویت شود.خیلی اتفاقی وارددنیای بازیگری شدامابقیه اقداماتش ازروی تفکروحساب بود.رادان منطقی است.منطقی ترازانی که فکرش روکنید.اینهارانه فقط کارنامه درخشان کاری اش که ویزگی های صورت اش به شماخواهدگفت

1ـفرم کلی صورت:اوبه احتمال قوی الگوی زنده دل بودن است وسرشارازانرزی زندگی.این راصورت گردش به شماخواهدگفت.این همه فعال بودن این همه سرک کشیدن درهمه رشته های هنری وفعالیت های خوب میتواندصحه ای باشدبرگفته چهره خوان.

2ـپیشانی:رادان بیشترازانکه احساساتی باشدمتفکراست.یک پیشانی صاف وبدون خط نشان میدهدکه اوبه سادگی هیجان زده نخواهدشد.روی کارهایش فکرمیکندوهرقدمی رابه اهستگی وبادقت برمیدارد.

3ـابروها:اهل بالاوپایین کردن تمام زوایای هرقضیه ای است.به خوبی فکرمیکند.ایده هاوراهکارهای مختلف رادرنظرمیاورد وبعددست به اقدام میزند.ابروهای صاف اواین ویزگی هارالومیدهند.

4ـچشم ها:درمستقل بودن اوشکی نکنید.ازوابستگی خوشش نمی آیدوحتی ممکن است خودش روازوابسته شدن دورکند.چهره خوانی میگوداگرفاصله بین پلک ومژه کم باشداین ادم قطعاادم مستقلی است.

5ـبینی:اویک شخصیت کاریزماتیک است.روی همه تاثیرمیگذارد.عاشق ایده های جدیدومبتکرانه است وخودش هم فردمبتکری است.کافی است اسمش بیایدتاتوجه هابه اوجلب شود.همه اینهاروبینی بزرگ اوبه شماخواهدگفت.

6ـگونه ها:خوش اخلاق خاکی وخوش مشرب است.باهمین اخلاق خوبش دوستان زیادی هم پیدامیکندهرچندکه ممکن است به ان هانزدیک نشودوبه صمیمی شدن اشتیاقی نشان ندهداوسازگاراست وخودش روباشرایط جدیدبه زودی وفق میدهد.

7ـلب ها:ترکیبی ازخیشتننداری ودست ودلبازی درمجموع میتواند بقیه راتحت تاثیرقراردهدومجاب کند.

8ـچانه:شایدیک اخلاق ازاردهنده داشته باشدخودش روازهمه باتجربه تروداناترمیداندمعمولا دوست داردحرف حرف خودش باشدوسعی میکند درنهایت عقایدخودش رابه کرسی بنشاند.اما بدانیدکه اگرپیشنهادخوبی به عنوان یک مشاورباتجربه به اوبدهید قطعا به ان فکرخواهدکرد.

با تشکر از دوست عزیز


موضوعات مرتبط: پوستروعکس، نشریه
برچسب‌ها: بهرام رادان, مجله تندرستی

[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 12:31 ] [ عسل ]

جدیدترین عکس و یادداشت از بهرام رادان

 گذشته عزيز،سپاسگزارم بابت درسهايى كه دادى، آينده عزيز، من آماده ام...

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس، نقد و یادداشت
برچسب‌ها: بهرام رادان, عکس

[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 0:2 ] [ عسل ]

عکسهای جدید از بهرام رادان

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: عکس, بهرام رادان

[ دوشنبه نهم تیر 1393 ] [ 13:51 ] [ عسل ]

عکسهایی قدیمی از بهرام رادان

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, عکس, پیمان معادی, علی باذل

[ چهارشنبه چهارم تیر 1393 ] [ 21:4 ] [ عسل ]
[ دوشنبه دوم تیر 1393 ] [ 16:39 ] [ نوشین ]

عکسهای جدید از بهرام رادان


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, عکس

[ جمعه سی ام خرداد 1393 ] [ 21:7 ] [ عسل ]

حمایت بهرام رادان از تیم ملی فوتبال

 ایران،ایران و ایران


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, عکس

[ سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 ] [ 21:30 ] [ عسل ]

عکسهایی جدید از بهرام رادان

 

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, عکس

[ شنبه بیست و چهارم خرداد 1393 ] [ 22:32 ] [ عسل ]

عکسهایی از بهرام رادان

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان

[ یکشنبه هجدهم خرداد 1393 ] [ 21:35 ] [ عسل ]

بهرام رادان در تبلیغات نوین چرم

 

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, عکس, نوین چرم

[ جمعه شانزدهم خرداد 1393 ] [ 7:19 ] [ عسل ]

بهرام رادان در تبلیغات نوین چرم

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام ذادان, عکس, نوین چرم

[ یکشنبه یازدهم خرداد 1393 ] [ 11:17 ] [ عسل ]

عکسهایی از بهرام رادان

بهرام رادان و کارن همایونفر

 

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, پیمان معادی, عکس

[ جمعه نهم خرداد 1393 ] [ 11:2 ] [ عسل ]

بهرام رادان و مدل جدید مو

وقتى موهاتو ميزنى و رفيقت يواشكى عكس ميگيره


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان

[ پنجشنبه هشتم خرداد 1393 ] [ 10:16 ] [ عسل ]

عکس جدید از بهرام رادان

این دو تا سگ میتونستن من رو تا هر کجا که بخوان بکشن!


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان

[ پنجشنبه هشتم خرداد 1393 ] [ 10:13 ] [ عسل ]

عکسهای افتتاحیه باشگاه ورزشی اکسیژن

 

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, عکس

[ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ] [ 20:35 ] [ عسل ]

بهرام رادان و محمدرضا گلزار

 

افتتاح باشگاه ورزشی اکسیژن..اردیبهشت ماه


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, عکس

[ جمعه دوم خرداد 1393 ] [ 6:57 ] [ عسل ]

عکسهای بهرام رادان در ترکیه


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, عکس

[ چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 12:20 ] [ عسل ]

بهرام رادان و علی باذل در ترکیه

 

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, علی باذل, عکس

[ یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 ] [ 20:49 ] [ عسل ]

عکسهایی از اکران خصوصی تراژدی در ایوان شمس

بقیه عکسها در ادامه مطلب


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, تراژدی, عکس

[ جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393 ] [ 22:5 ] [ عسل ]

عکسهایی از بهرام رادان

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, پیام ایرایی, میلاد کیمرام, عکس

[ پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393 ] [ 20:28 ] [ عسل ]

بهرام رادان و پدرش

پدرم در هشتمين دهه زندگيش هنوز هم مهمترين الگوى منه، سايه ت بر سر من مستدام مرد بزرگ


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, عکس

[ سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393 ] [ 10:30 ] [ عسل ]

فیلمهای حضور بهرام رادان در کمپ ترک اعتیاد

 

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس، کلیپ و فایل تصویری
برچسب‌ها: بهرام رادان

[ دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 ] [ 21:54 ] [ عسل ]

بهرام رادان در تبلیغات نوین چرم

 


موضوعات مرتبط: پوستروعکس
برچسب‌ها: بهرام رادان, عکس, نوین چرم

[ شنبه بیستم اردیبهشت 1393 ] [ 16:0 ] [ عسل ]

درباره وبلاگ

یادتــــــــــــــــــــــــــــ

زیباستـــــــــــــــــــــــ

ببین اگر خودت بودیـــ

چه غوغایی میشـــد

...
_____________________
من " نوشین"هوادار بهرام رادان
هستم...
به این وبلاگ فعلاچندنویسنده اضافه شدن

...عسل وسلطان...

و سلن


به وبلاگ ما خوش آمدید...
________________________

موسیقی وبلاگ:
خواننده:بهرام رادان
دیگه آروم نمی گیرم
ترانه سرا:بهاره کیان افشارEmail:bahramradanfans@yahoo.com
Email:bahramradanfans@ymail.com